องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 21 ส.ค. 2566 15
ประกาศ เรื่อง ช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. 2566 18 ส.ค. 2566 15
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ 776 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 18 ส.ค. 2566 15
พนักงานส่วนตำบลพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 17 ส.ค. 2566 26
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 2 15 ส.ค. 2566 17
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย 15 ส.ค. 2566 16
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนกู้เงิน 11 ส.ค. 2566 21
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมืองเป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 ส.ค. 2566 16
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดยนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นยุงและมอบทรายอะเบท เป็นวันที่ 2 ตามกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 ส.ค. 2566 15
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก 10 ส.ค. 2566 15
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 10 ส.ค. 2566 15
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9 ส.ค. 2566 16
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น.นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2566 8 ส.ค. 2566 20
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลรอบเมือง ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 8 ส.ค. 2566 14
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 7 ส.ค. 2566 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล 4 ส.ค. 2566 27
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายกอบต.รอบเมือง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาส่งพนักงานส่วนตำบล จ่าเอกวิรุจ อุ่นเจริญ จากเทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.รอบเมือง อ. 4 ส.ค. 2566 24
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมพิธีแห่โคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 31 ก.ค. 2566 21
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข และประชาชนทั่วไป ทุกหมู่เหล่า 27 ก.ค. 2566 35
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมขน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย 27 ก.ค. 2566 27
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสถานประกอบการโครงการตรวจแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2566 28
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา ประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเสนาสนะในศาสนสถาน ณ วัดป่าอุดมไพรสณฑ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศา 27 ก.ค. 2566 26
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ จ่าเอกธนา นามปัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสถานประกอบการโครงการตรวจแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ออกตรวจ 7 สถานประกอบการ 27 ก.ค. 2566 27
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 15.30 น. นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย นางพัชริญา ตอเสนา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจให้กับครอบครัวสมาชิก กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง 27 ก.ค. 2566 25
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. - 17.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 16 , หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 20 ในการประชาคมเพื่อขอประชามติ 25 ก.ค. 2566 14
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 และ หมู่ที่ 1 ในการประชาคมเพื่อขอประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชน 24 ก.ค. 2566 13
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ประชาคมประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 21 ก.ค. 2566 14
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ประชาคมประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 20 ก.ค. 2566 12
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ประชาคมประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 ก.ค. 2566 45
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำการดำเนินการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสอบถามปัญหา 17 ก.ค. 2566 26