องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2565 6 ม.ค. 2566 106
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. ท่านนายกจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 5 ม.ค. 2566 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนทางบ้านเปลือยหมู่ที่ 11 ถึง บ้านเหล่าเรือหมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2566 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 4 ม.ค. 2566 80
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 4 ม.ค. 2566 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ม.ค. 2566 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 70
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 103
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง มอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 140 ถุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 29 ธ.ค. 2565 91
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 28 ธ.ค. 2565 73
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัดอบต.รอบเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลรอบเมือง ครั้งที่ 4/2565 27 ธ.ค. 2565 65
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เป็นตัวแทนในการร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (The Government Lottery Office) 27 ธ.ค. 2565 93
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 27 ธ.ค. 2565 63
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ อาวรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 26 ธ.ค. 2565 98
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง เข้าร่วมการสัมมนาแสดงผลงานหลักสูตรต้นแบบปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ภายใต้โครงการ : หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษาระดับป 24 ธ.ค. 2565 67
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 21 ธ.ค. 2565 72
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง ประชุมเพื่อหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 20 ธ.ค. 2565 91
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัดอบต.รอบเมือง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาส่งพนักงานส่วนตำบล นางสาวแพรววิพา บุตสาทำ จากเ่ทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 16 ธ.ค. 2565 88
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น.คณะทำงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รับสมัครสมาชิก/รับซื้อขยะ กองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 16 ธ.ค. 2565 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 15 ธ.ค. 2565 88
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายพงษ์พันธ์ วงศ์อามาตย์ ปลัด อบต.รอบเมือง พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชนของกองทุนฯ 15 ธ.ค. 2565 71
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมืองร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการจำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 13 ธ.ค. 2565 139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 9 ธ.ค. 2565 91
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก อบต.รอบเมือง นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสาตำบลรอบเมืองร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ธ.ค. 2565 73
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 62
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 58
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง ดำเนินการประชุมการจัดงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ธ.ค. 2565 75
วันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (Big cleaning day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค. 2565 80
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวเบญจพร ปาโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต.รอบเมือง พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจนวดข้าวโดยการตีข้าวแบบดั่งเดิมด้วยแรงคน ตามกิจกรรมร้อยดวงใจเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ 2 ธ.ค. 2565 69