องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ภายในตำบลรอบเมืองจำนวน 20 หมู่บ้าน 30 พ.ย. 542 98
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง มอบหมายให้นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายกอบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัด อบต.รอบเมือง นายวัชระ สมบัติดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.รอบเมือง เจ้าหน้าที่ที่ 30 พ.ย. 542 65
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้ นายปริญญา วิเชียรโรจน์ เลขานุการนายก อบต.รอบเมือง รับมอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 140 ถุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา 30 พ.ย. 542 52
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมอบหมายให้ นายธนากรณ์ จันทรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับนางหนูค้าย ผิวงาม 30 พ.ย. 542 40
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ทองเบ้า รองปลัด อบต.รอบเมือง นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดอบต.รอบเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ดำเนินโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี 30 พ.ย. 542 31
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ประชาคมประชามติแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปอดสีเขียว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 30 พ.ย. 542 20
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ามโครงการรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ในเขตอบต.รอบเมือง ประจำปี 2566 30 พ.ย. 542 4
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ รองนายก อบต.รอบเมือง บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข พื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 4 , 7 , 19 และ 8 ตำบลรอบเมือง 30 พ.ย. 542 0