องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 3 มิ.ย. 2562 645
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 31 พ.ค. 2562 441
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 15 พ.ค. 2562 1117
โครงการอบรม ลด ละเลิกบุหรี่ ในชุมชน ปี 2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 14 พ.ค. 2562 565
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 13 พ.ค. 2562 394
คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 7 พ.ค. 2562 468
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 26 เมษายน 2562 26 เม.ย. 2562 492
ตรวจประเมินและนิเทศศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ณ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 25 เม.ย. 2562 411
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562 25 เม.ย. 2562 400
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 19 เม.ย. 2562 445
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2562 17 เม.ย. 2562 475
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10 เม.ย. 2562 423
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 9 เม.ย. 2562 494
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วตำบลรอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทคนิควิทยาลัย 2 เม.ย. 2562 462
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 1 เม.ย. 2562 453
โครงการจัดนิทรรศการนำเสนองานและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 22 มี.ค. 2562 636
การประชุมรับทราบนโยบายท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันที่ 21 มีนาคม 2562 21 มี.ค. 2562 476
การประชุมสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 20 มี.ค. 2562 383
รณรงค์การเลือกตั้ง เข้าคูหารับบัตรใบเดียวกากบาทบัตรใบเดียว 19 มี.ค. 2562 517
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 18 มี.ค. 2562 461
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี งบประมาณ 2562 11 มี.ค. 2562 496
โครงการส่งเสริมบุญผะเหวดประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 11 มี.ค. 2562 461
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 22 ก.พ. 2562 626
โครงการตามพระราชดำริจิตอาสา (เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ) ลดฝุ่น ลดควัน ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13 ก.พ. 2562 426
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 6 ก.พ. 2562 425
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562 487
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลรอบเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 ก.พ. 2562 447
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 30 ม.ค. 2562 434
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 29 ม.ค. 2562 568
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2562 492